Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

Aktuality

Pozvánka na OcZVytlačiť
 

 

 

                                                           P O Z V Á N K A    

 

       V súlade s § 13, ods. 4, písm. a.) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a neskorších predpisov a § 4 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Sáse

 

                                                                z v o l á v a m    

 

  3. zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Sása

 

ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2019 o 17.30hod. /štvrtok/

v obradnej miestnosti na OcÚ s týmto

navrhovaným programom:

 

  1. Otvorenie – schválenie programu

2.   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení – predkladá zástupca starostky

4.   Informácia o činnosti komisií – predkladajú predsedovia komisií

5.   Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2019

6.   Návrh na zmenu rozpočtu č.1

7.   Správa dozornej rady k účtovnej závierke spoločnosti OcLesy s.r.o Sása –predkladá predseda DR

8.   Kúpna zmluva na odpredaj pozemku pre Jozefa Herbríka a Ivety Herbríkovej ,rod.Dolniakovej

9.   Kúpna zmluva na odpredaj pozemku pre Annu Ferjancovú, rod. Špurekovú

10. Rôzne informácie starostky

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

 

                                                                                      Mgr. Iveta Hladká                                       

                                                                                           starostka obce

 


 
 

Pozvánka na jarnú brigáduVytlačiť
 

POZÝVAME VÁS NA JARNÚ BRIGÁDU

„Vyčistime si sásanský chotár“

sasa.jpg

KEDY : 27. apríla ( sobota )

ZRAZ : o 9.00.h. pred OcÚ Sása

Občerstvenie je zabezpečené !

Prineste si pracovný odev, náradie, chuť pracovať, dobrú náladu .....

Tešíme sa na Vašu účasť !!!


 
 

Deti a mládež v pohybe - FIT PARKVytlačiť
 


 
 

Oznam RŠ MŠ SásaVytlačiť
 


 
 

Mediačná poradňa Vytlačiť
 


 
 

Aktuálny rozpis vývozov komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Zákaz vypaľovania trávyVytlačiť
 


 
 

Prevádzka železničnej osobnej dopravyVytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. dňom 2.1.2019 začína prevádzku železničnej osobnej dopravy na úseku trate č. 153 Zvolen – Šahy, ktorá bola od roku 2003 zastavená.


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 


 
 

NOVÉ KNIHYVytlačiť
 

Vážení čitatelia,

Do Obecnej knižnice boli zakúpené nové knihy – beletria, náučná literatúra
Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Knihy sú určené pre deti a mládež aj pre dospelých.

 

peciatka.jpg


 
 

Sásanské informačné novinky apríl-máj 2018/12 (jarné vydanie)Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie SIN_č.14.pdf SIN_č.14.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie SIN_č.12.pdf SIN_č.12.pdf (1.5 MB)

 
 

UPOZORNENIE! Vytlačiť
 

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec resp. nádob, nasledovne:

 

Papier    –   zviazaný v balíkoch resp. v krabiciach

Plasty     –   žlté vrece resp. žltá nádoba

Sklo       –   zelené vrece resp. zelený zvon

Kovy      –   červené vrece resp. červená nádoba

 

 

Do nádob a vriec patria najmä odpady z obalov !

 

Nadrozmerné kusy jednotlivých druhov odovzdávajte v zberniach odpadov alebo v  zberných dvoroch.

 

Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec, a teda nesprávne uložený odpad vám nebude odobratý.

 

 

V prípade, že nemáte farebné vrecia na triedený odpad, môžete si ich prevziať  na obecnom úrade.


 
 
ÚvodÚvodná stránka