Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečné rozpočty obce

Záverečný účet obce Sása za rok 2018

Záverečný účet obce Sása za rok 2017

Záverečný účet obce Sása za rok 2016

zú 2013.pdf(124.4 kB)ZÚ 2013
ZÚ 2012.pdf(122 kB)ZÚ 2012

Aktuality

Plán kultúrnych podujatí na rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmpVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Podskalské slávnostiVytlačiť
 

plagat-finale.jpg

 


 
 

VÝSTAVA K 75. VÝROČIU SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIAVytlačiť
 

plagát---výstava-SNP.jpg

 


 
 

Harmonogram zberu odpadu na 2. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIAVytlačiť
 

Plagát-SNP---finále.jpg

 


 
 

Mediačná poradňa Vytlačiť
 


 
 

Aktuálny rozpis vývozov komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec SásaVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na riaditeľku Materskej školy SásaVytlačiť
 


 
 

NOVÉ KNIHYVytlačiť
 

Vážení čitatelia,

Do Obecnej knižnice boli zakúpené nové knihy – beletria, náučná literatúra
Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Knihy sú určené pre deti a mládež aj pre dospelých.

 

peciatka.jpg


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Sásanské informačné novinky apríl-máj 2018/12 (jarné vydanie)Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

UPOZORNENIE! Vytlačiť
 

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec resp. nádob, nasledovne:

 

Papier    –   zviazaný v balíkoch resp. v krabiciach

Plasty     –   žlté vrece resp. žltá nádoba

Sklo       –   zelené vrece resp. zelený zvon

Kovy      –   červené vrece resp. červená nádoba

 

 

Do nádob a vriec patria najmä odpady z obalov !

 

Nadrozmerné kusy jednotlivých druhov odovzdávajte v zberniach odpadov alebo v  zberných dvoroch.

 

Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec, a teda nesprávne uložený odpad vám nebude odobratý.

 

 

V prípade, že nemáte farebné vrecia na triedený odpad, môžete si ich prevziať  na obecnom úrade.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prácVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na riaditeľa/ riaditeľky MŠ Sása 119, SásaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

POĎAKOVANIE

 

                      Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli na nákup detského                        kolotoča, ktorý bude súčasťou Parku mládeže :

Rodiny :  Mrázová, Magová, Jakubíková, Babušíková, Čížová, Bosáková,   

               Benková, Turanová,  Mozoľová, Vozárová, p. Erika Chamajová,

               p. Radko Sládok

 

      Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri montáži kolotoča :

     p. Marek Stanko

     p. Adam Puskailer

     p. Peter Vozár

     p. Miloslav Škoda

     p. Ján Benko

     Doc.Ing. Ján Šimko, CSc.

ĎAKUJEME ! :-)


 
 

Voľby do Európskeho parlamentuVytlačiť
 


 
 

Deti a mládež v pohybe - FIT PARKVytlačiť
 


 
 

Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovniVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - oznamVytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 


 
 

ZBER PAPIERA NA VÝMENU ZA TOALETNÉ POTREBYVytlačiť
 

 

 

OZNAM

ZBER PAPIERA NA VÝMENU ZA TOALETNÉ VÝROBKY

 

KEDY : 15. 5. 2019 (streda)

 

od 17.00 h - do 17.15

ZA PREDAJŇOU COOP JEDNOTA

 

od 17.15 - do 17.25

NOVÁ ULICA č. 118 ( PRI BYTOVKE )

 

PAPIER JE POTREBNÉ ZVIAZAŤ DO BALÍKOV.

UPOZORNENIE: KARTÓNY SA NEBERÚ !


 
 

Rozprávkové putovanie SásouVytlačiť
 


 
 

Oznam - Oslavy Dňa víťazstvaVytlačiť
 


 
 

Veľkoobjemové kontajnery na nábytok a kovyVytlačiť
 


 
 

Prevádzka železničnej osobnej dopravyVytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. dňom 2.1.2019 začína prevádzku železničnej osobnej dopravy na úseku trate č. 153 Zvolen – Šahy, ktorá bola od roku 2003 zastavená.


 
 

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 


 
 

Oznam RŠ MŠ SásaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na jarnú brigáduVytlačiť
 

POZÝVAME VÁS NA JARNÚ BRIGÁDU

„Vyčistime si sásanský chotár“

sasa.jpg

KEDY : 27. apríla ( sobota )

ZRAZ : o 9.00.h. pred OcÚ Sása

Občerstvenie je zabezpečené !

Prineste si pracovný odev, náradie, chuť pracovať, dobrú náladu .....

Tešíme sa na Vašu účasť !!!


 
 

Pozvánka na OcZVytlačiť
 

 

 

                                                           P O Z V Á N K A    

 

       V súlade s § 13, ods. 4, písm. a.) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a neskorších predpisov a § 4 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Sáse

 

                                                                z v o l á v a m    

 

  3. zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Sása

 

ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2019 o 17.30hod. /štvrtok/

v obradnej miestnosti na OcÚ s týmto

navrhovaným programom:

 

  1. Otvorenie – schválenie programu

2.   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení – predkladá zástupca starostky

4.   Informácia o činnosti komisií – predkladajú predsedovia komisií

5.   Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2019

6.   Návrh na zmenu rozpočtu č.1

7.   Správa dozornej rady k účtovnej závierke spoločnosti OcLesy s.r.o Sása –predkladá predseda DR

8.   Kúpna zmluva na odpredaj pozemku pre Jozefa Herbríka a Ivety Herbríkovej ,rod.Dolniakovej

9.   Kúpna zmluva na odpredaj pozemku pre Annu Ferjancovú, rod. Špurekovú

10. Rôzne informácie starostky

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

 

                                                                                      Mgr. Iveta Hladká                                       

                                                                                           starostka obce

 


 
 

Pôvodný slovenský muzikálVytlačiť
 

papez.png

 

Kedy : 18.3.2019 o 18.30 h.

Kde : DAB Nitra

Cena: 20€ / lístok + 15€ / bus

Záujem nahlásiť do 14.2.2019!!!

Svätý Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Jozef Wojtyła – bol poľský
duchovný a 264. rímsky pápež (v období rokov 1978 až 2005), prvý
netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší pápež od roku 1846. Ale
predovšetkým – jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila
politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho
život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz
približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne, ktorý
nesie symbolický názov Povolanie pápež.  
Muzikál vzdáva hold veľkému človeku, duchovnému vodcovi, bojovníkovi
proti násiliu, slovanskému pápežovi. Divákovi ponúka veľkolepú scénickú
fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani
dnes nestratili nič zo svojej platnosti. Kompletný herecký súbor nitrianskeho
divadla (s Jánom Gallovičom ako Jánom Pavlom II.) obohatený o množstvo
tanečníkov a externistov, melodicky dojímavá a veľkolepá hudba Gaba
Dušíka metaforicky nasýtené texty piesní Daniela Heviera, mrazivo
strhujúce choreografie Jarosława Stanieka, monumentálna scéna Damiana
Styrnu, bohatá kostýmová výprava Doroty Cigánkovej a javiskovo pôsobivá
réžia Jerzyho Jana Polońského.

Kontakt : OcÚ Sása, tel.: 045/5562551 , 0918 489 574,

p. Pohorelcová - Pliešovce


 
 

Srdečne Vás pozývame!Vytlačiť
 


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

74. oslavy oslobodenia obce SásaVytlačiť
 


 
 

KARNEVALVytlačiť
 


 
 

Fašiangy 2019Vytlačiť
 

fasiangy-2019-1-svetlejsie-pozadie.jpg

 


 
 

ZBER PAPIERA NA VÝMENU ZA TOALETNÉ POTREBYVytlačiť
 


 
 

Páračky 2019Vytlačiť
 

paracky-2019.jpg

 


 
 

OZNAM - Zavretá škôlkaVytlačiť
 

Z dôvodu vysokej chorobností detí bude
v dňoch 1.2.- 8.2.2019 prerušená prevádzka

MŠ Sása.

Zároveň bude prerušená aj prevádzka

Školskej jedálne.

Prevádzka bude otvorená dňa 11.02.2019.


 
 

Usmernenie k registrácií chovov ošípanýchVytlačiť
 


 
 

OZNAMVytlačiť
 

Vážení čitatelia,
Pozývame Vás do Obecnej knižnice v Sáse, kde už na Vás čakajú nové knihy 
Obecná knižnica zakúpila nové knihy vďaka finančnej podpore z Fondu pre podporu umenia vo výške
1100,- eur, pričom obec Sása participovala sumou 100,- eur.
Knihy sú určené pre širokú verejnosť – náučná literatúra pre deti, detská literatúra, beletria pre
dospelých, náučná literatúra pre dospelých.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

fond-na-podporu-umenia.png

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil FPU

20181206_104938.jpg

 


 
 

Územný plán obce Sása - zmeny a doplnky č. 2Vytlačiť
 


 
 

Naši hasiči v akciiVytlačiť
 


 
 

ZMENY K DANIAMVytlačiť
 

Žiadame občanov, aby

v lehote do 31. januára 2019,
počas úradných hodín,
nahlásili pracovníkom
Obecného úradu v Sáse všetky

zmeny potrebné k daniam
z nehnuteľnosti, poplatkom
za komunálny odpad a psov.


 
 

Nádoby na komunálny a separovaný odpadVytlačiť
 

Záujemcovia o nádoby na komunálny a separovaní
odpad, môžete si nahlásiť počet a druh na obecnom
úrade, v čase úradných hodín do 18.1.2019.

V ponuke sú:

120l plastové ( čierne ) kukanádoby na
komunálny odpad – 1ks / 21,24

120l plastové zelené, žlté, červené, modré na

separovaný odpad – 1ks / 21,24

Kovové pozinkované nádoby 120l – 1ks / 29,52


 
 

ODPIS ELEKTROMEROVVytlačiť
 

SSE oznamuje, že

dňa 16.01.2019 ( streda ) budú

pracovníci vykonávať
odpis elektromerov.

Žiadame Vás o sprístupnenie elektromerov
prípadne o zatvorenie psov.
Pokiaľ nebudete doma, je potrebné nechať
odpísaný odpočet na viditeľnom mieste.

V prípade nejasností môžete kontaktovať
t.č.: 0903 221 094


 
 

Plán kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2018Vytlačiť
 

Plán si môžete pozrieť tu: http://www.sasa.sk/aktualne-podujatia.html


 
 

OZNAM k vývozu odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že zber zmesového
komunálneho odpadu
sa bude počas
vianočných sviatkov
realizovať
v termíne 26.12.2018 (streda) a
zber triedeného odpadu (papier)

27.12.2018 (štvrtok).

Žiadame Vás, aby ste si v uvedené dni
vyložili svoje nádoby a vrecia do 7.00 h.


 
 

Obecný úrad zatvorenýVytlačiť
 

Vážení občania,

Obecný úrad bude z dôvodu čerpania
dovolenky zatvorený v dňoch
od 27.12.2018 - do 31.12.2018 .
Otvorený bude od 2.1.2019 .

V prípade matričných udalostí volajte na

telefónne číslo : 0907 323 767

Zamestnanci Obecného úradu Vám želajú
krásne a pokojné vianočné sviatky a všetko

dobré v novom roku 2019 !


 
 

PrianieVytlačiť
 

Vianocna-pohladnica-2018.jpg

 


 
 

Vianočné tvorivé dielneVytlačiť
 

pozvánka-na-vianočné-tvorivé-dielne-2018.jpg

Vážení občania,

Tvorivé vianočné dielne sa z organizačných dôvodov uskutočnia v Klube dôchodcov.


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec SásaVytlačiť
 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu obce Sása na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo obce SásaVytlačiť
 


 
 

ZMENA - TVORIVÉ DIELNEVytlačiť
 

Vážení občania,

Tvorivé vianočné dielne sa z organizačných dôvodov uskutočnia v Klube dôchodcov.


 
 

Zabíjačkové hody v SáseVytlačiť
 

zabijacka.jpg

 


 
 

Pozvánka Ocz č. 1Vytlačiť
 


 
 

Mediačná poradňa v Obci SásaVytlačiť
 

Mediačná-poradňa.jpg

 


 
 

MIKULÁŠ v SáseVytlačiť
 

mikulas.jpg

 


 
 

Sásanské informačné novinky - október 2018/13Vytlačiť
 

Pribudli aktuálne novinky vo formáte .PDF
Aktuálne ale aj staršie vydania nájdete vždy TU


 
 

Detská herňaVytlačiť
 

Vážení-rodičia.jpg

 


 
 

Komunálne Voľby 2018Vytlačiť
 

Na tejto podstránke nájdete všetky potrebné a aktuálne materiály.


 
 

Pozvánka na OcZ č. 26Vytlačiť
 


 
 

Finančná podpora z FPUVytlačiť
 

Vážení občania, milí čitatelia !

Obecná knižnica v Sáse získala finančnú podporu z Fondu na podporu umenia, a to v sume 1100,- eur,
pričom obec Sása spolufinancovala tento projekt sumou 100,-eur.

Financie sú určené na nákup kníh do obecnej knižnice : detská literatúra , beletria pre dospelých ,
náučná literatúra pre deti a mládež a pre dospelých.

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil FPU.

Verím, že je to výborná správa pre všetkých našich čitateľov a samozrejme pre všetkých ostatných, ktorých radi privítame v priestoroch Obecnej knižnice.

fond-na-podporu-umenia.png


 
 

POĎAKOVANIEVytlačiť
 

Ďakujem všetkým členom Sásanského ochotníckeho súboru /SOS Sása/ za výborný herecký výkon na divadelnom festivale Ivana Stodolu v KD Palúdzka / Liptovský Mikuláš/, kde sme vystúpili s hrou Jožko Púčik a jeho kariéra. Prehliadku organizoval Divadelný odbor Matice slovenskej . Jednotlivé predstavenia hodnotila odborná aj laická porota a rovnako prítomní diváci mali možnosť prideliť body za predstavenie.

Po sčítaní všetkých hodnotiteľov je pridelená výsledná známka, ktorá nám určila
2.miesto.

Ďakujem našim ochotníkom za čas , ktorý venujú súboru a zároveň za pozitívne zviditeľňovanie našej obce.

Najbližšie nás čakajú 13.10. 2018 v KD Dolné Plachtice Divadelné Dišputy.
Výsledky 3.ročníka Divadelného festivalu I.Stodolu (5.-6.X.2018, Palúdzka - L.Mikuláš)

1. DS Detvianska Huta - Ženský zákon - známka: 1,1
2. DS SOS Sása Jožko Púčik a jeho kariéra - známka: 1,7
3. DS Lunetrdlo Partizánska Lupča - Obvoďák - známka: 2,5
4 DS Podzámčok - Sladký život v Jabloňove známka: 2,6
 + DS Braxatoris Krupina - Komisárky - známka: 2,6
 + DS Liptovský Ján - Ryba pre štyroch - známka: 2,6

Mgr. Iveta Hladká
Starostka obce

plagatDFIS2018(1).jpg


 
 

Výzva na predkladanie ponúk FITPARKVytlačiť
 


 
 

DHS Padina oslávil 90. výročie pôsobeniaVytlačiť
 

Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=iq42hjk3wgw

Fotogalériu a Videogalériu DHZO nájdete tu


 
 

Harmonogram zberu odpadu od 1.7.2018Vytlačiť
 

PLATNÝ OD 1.7.2018


 
 

OZNAMVytlačiť
 

MUDr. Dúžeková v Pliešovciach oznamuje,

že v dňoch 13.8. – 31.8. nebude
ordinovať
z dôvodu čerpania

dovolenky.
Zastupovať budú

MUDr. Chovanová a
MUDr. Balajková
Zvolen – Západ.


 
 

SNPVytlačiť
 

Oslavy-74.jpg

 


 
 

Človek v časeVytlačiť
 

Sasa-CSK.jpg

 


 
 

E X K U R Z I A 10. – 11. 8. 2018Vytlačiť
 

25,- eur (v cene ubytovanie + bus)

Trasa:

10.8.2018 ( piatok )

Sása ► Gombasecká jaskyňa ► Kaštieľ Betliar ► Košice ( prehliadka mesta – námestie - spievajúca fontána – Dóm sv. Alžbety )

Ubytovanie: Školský internát - turistická ubytovňa, Košice ●

Umiestnenie: V Košiciach na Považskej ulici, 1,3 km od hlavného námestia a 2 km
od vlakovej stanice. Priame autobusové spojenie do centra Košíc (aj na vlakovú a
autobusovú stanicu).
Ubytovanie: Turistická ubytovňa v školskom internáte, vhodná pre návštevníkov
Košíc. Izby sú 3-posteľové, soc. zariadenie je spoločné na chodbe. V ubytovni je
jedáleň a spoločenská miestnosť.
Cena: Celoročne: 8 EUR/os/noc, aj pri ubytovaní iba 1 osoby na izbe, aj iba na 1
noc. Poplatok mestu Košice 1,50 EUR/os/noc. Nič iného sa nepripláca.

+ možnosť raňajok - 1,60€

11.8.2018 ( sobota )

Spišský hrad ► Levoča ► Sása ●


VSTUPY

Gombasecká jaskyňa: dospelí 5,- eur, / 6-15 r., ŤZP 2,50 eur / študenti, 60r.+viac 4,- eur
Kaštieľ Betliar: dospelí 8,- eur / 6r., študenti, 62 r. + 5,- eur / deti do 6r. + ŤZP vstup voľný
Košice – Dóm sv.Alžbety : dospelí:0,70 €
Urbanova veža: študenti + dôchodcovia do 70 r. 3,- eur /dospelí 4,- eur / ŤZP, deti do 6r. 2,- eur /
dôchodcovia nad 70r. + deti od 3-6r. 0,50 eur
Spišský hrad: dospelí 8,- eur / dôchodcovia 6,- eur / ŤZP 4,- eur / deti do 6r. zdarma / 6-18r. 4,- eur /
študenti 6,- eur / rodinné vstupné 19,- eur

Levoča – Chrám sv. Jakuba: dospelí + dôchodcovia 3,- eur / ŤZP+ 12-26r. 2,- eur / 6-11r. 1,- eur
Radnica: dospelí 5,- eur / študenti + 60-80 r. 4,- eur / 6-18r. + ŤZP 3,- eur / do 6r. zdarma

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Sása počas úradných hodín

do 20.7. ( piatok ) + uhradenie poplatku


 
 

Pozvánka na OcZ č.25Vytlačiť
 


 
 

Plán kontrolnej činnosti Vytlačiť
 


 
 

HONTIANSKY EXPRESVytlačiť
 

Hontiansky-expres_plagát111.jpg

 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie - zámer prevodu majetku č. 342 /23/ 2018Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OcZ č. 24Vytlačiť
 


 
 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SÁSA Vytlačiť
 


 
 

Kulturpark 2018Vytlačiť
 

Kulturpark-2018.jpg

 


 
 

EXKURZIAVytlačiť
 

florista.jpg

 

E X K U R Z I A

 

Sása – Bratislava ( Výstavisko Incheba )

KEDY :   5. mája  ( sobota )

 ODCHOD :   7.00 h spred Obecného úradu

predpokladaný príchod vo večerných hodinách

DOPRAVA :   zabezpečený autobus

VSTUPNÉ AJ S DOPRAVOU :  8,- eur

Záujemci sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade.


 
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác - Hasičská zbrojnica Sása č.384Vytlačiť
 


 
 

Medzinárodné cyklistické preteky Slovenský pohárVytlačiť
 

OZNAM_CENA_KRUPINY.jpg

 


 
 

Stavanie MájaVytlačiť
 

stavanie-mája.jpg

Obec Sása Vás pozýva na

STAVANIE MÁJA

30. apríla 2018 (pondelok) o 18:00hod


 
 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Sása č. 23Vytlačiť
 


 
 

Jarná brigádaVytlačiť
 

upratovanie.jpg

 

Obec Sása Vás pozýva

na

Jarnú brigádu

"vyčistime si sásanský chotár"

21. apríla 2018 o 9.00h

Zraz pred obecným úradom, o občerstvenie je postarané

 

Čo potrebujete?

- terénne oblečenie

- pracovné rukavica

- vhodnú pracovnú dobu

- dobrú náladu a chuť do práce


 
 

Zber papiera na výmenu za toaletné výrobky.Vytlačiť
 

Zber sa uskutoční
v stredu , 11.4. 2018

Papier je potrebné zviazať do balíka.

Kartón sa neberie.

O koľkej a kde ? :

16:50 - 17:05 hod. - Parkovisko za COOP Jednota.

17:05 - 17:15 hod. - Pri bytovke, ul. Nová.


 
 

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2018Vytlačiť
 

Neskôr nájdete v hornom menu Občan > Vývoz KO
alebo Úradná tabuľa > Vývoz KO a Odpadové hospodárstvo


 
 

Veľkonočné tvorivé dielneVytlačiť
 

Pozývame Vás na

V E Ľ K O N O Č N É T V O R I V É D I E L N E

23. marca 2018 (piatok) od 14. 00 h

v klube Pohoda

Vstupné 1 €

vn.jpg


 
 

OZNAMVytlačiť
 

OZNAM

Vážení občania,

ktorí máte záujem o plastové
nádoby na separovaný odpad
sklo ( zelené ), plasty ( žlté ),
kovy ( červené ) , môžete si
prísť objednať na Obecný úrad
do 29. marca 2018 počas
úradných hodín.

Cena 120l nádoby je 20,30 eur
za 1ks.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2018 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce SásaVytlačiť
 


 
 

Oslavy obceVytlačiť
 

oslavy-obce.jpg

Obec Sása a ZO SZPB v Sáse

Vás srdečne pozývajú

na oslavy 73. výročia oslobodenia obce Sása

11. marca 2018 (nedeľa)

 

o 13.30 h v parku pri pamätníku SNP
o 14.00 h v spoločenskej miestnosti vystúpenie ĽH Javorinka pri príležitosti MDŤ


 
 

Mapový portál obceVytlačiť
 

Pre skvalitnenie služieb občanom sa obec Sása rozhodla zverejniť na stránke obce Mapový portál obce Sása , v ktorom si môžte pozrieť údaje z Katastra , jednotlivé hranice a LV s možnosťou výberu rôzneho druhu máp od Základnej až po Leteckú snímku. Aplikácia dokáže ukazovať súradnice GPS, merať dĺžku, merať plochu a tlačiť rôzne druhy výstupov podľa potreby.

Odkaz na mapový portál nájdete v ľavom menu stránky.

Link: https://mobec.sk/sasa#base


 
 

OZNAMVytlačiť
 

Vážení občania, v priebehu
mesiaca február 2018
vám
budú zasielané platobné výmery.

( Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň z odpadov )

Platiť sa bude až po ich doručení.

Ďakujeme za spoluprácu


 
 

Správne poplatkyVytlačiť
 

Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR  

         č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). 


 
 

Pozvánka na OcZ č.22Vytlačiť
 


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Pozrite si nové materiály v .PDF o triedení odpadu tu.

 

Technické video  o spracovaní plastov v MPZV na novej OPTIKE si môžete pozrieť tu:

https://youtu.be/UgSydfSRQSg


 
 

Fašiangy 2018Vytlačiť
 

fasiangy-2.jpg

Fašiangy 2018

3. február

10:00 hod - Fašiangový sprievod
20:00 hod - Fašiangová zábava v klube Pohoda do tanca hrá DJ Brody


 
 

Zmena otváracích hodín pre verejnosť – Pošta SásaVytlačiť
 

Platné od 01.12.2017

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 08.00 h – 12.00 h 13.15 h – 14.30 h

Streda : 08.00 h – 11.30 h 15.00 h – 17.00 h

Sobota, nedeľa : zatvorené


 
 

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

Ľavé Menu stránky: Úradná tabuľa ► Vývoz KO a Odpadové hospodárstvo


 
 

Pripomíname občanom - Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti a zníženie daneVytlačiť
 


 
 

Páračky 2018Vytlačiť
 

paracky-2018.jpg

Obec Sása a Jednota dôchodcov Sása Vás srdečne pozývajú na

Páračky

26.januára 2018 (piatok) o 17:00 hod v spoločenskej miestnosti v Sáse

Príďte si zaspomínať, ako sa kedysi páralo perie.

 


 
 

Zber papiera na výmenuVytlačiť
 

Zber papiera na výmenu za toaletné výrobky.

Zber sa uskutoční

vo štvrtok , 25.1.2018

Papier je potrebné zviazať do balíka.

Kartón sa neberie.

 

O koľkej a kde?:

16:20 - 16:35 hod. - Parkovisko Za COOP Jednota.

16:40 - 16:50 hod. - Pri bytovke, ul. Nová.


 
 

Schôdza OŠKVytlačiť
 

Obecný športový klub Sása

Vás pozýva na vyročnú členskú schôdzu

 

Dňa: 19.01.2018 o 17:00 hod. v Klub Pohoda Sása

 

Program:

1. Otvorenie, program VČS, voľba návrhovej a volebnej komisie

2. Informácie o výsledkoch žiackeho mužstva za rok 2017

3. Informácie o mužstve dospelých za rok 2017

4. Hospodárenie za rok 2017

5. Voľba členov vedenia klubu

6. Diskusia

7. Uznesenie a záver


 
 

Detský klubVytlačiť
 

chanalai_kidsclub.jpg

 

Milí rodičia a starí rodičia našich detí,

chceme Vás informovať, že v tomto období budeme zariaďovať detský klub v Sáse pre naše deti, aby mohli spolu stráviť čas počas  upršaných jesenných dní a v zimných mesiacoch. Klub bude slúžiť maličkým deťom a aj školákom mladšieho veku.

Preto Vás chceme požiadať, ak máte doma už nepotrebné, ale zároveň funkčné hračky, hry, prípadne časti nábytku (stôl, stoličky, sedačku...), môžete ich venovať našim deťom do klubu. Stačí poslať informáciu na OÚ, s menom a telefonickým kontaktom.

Za Vašu spoluprácu a ochotu vopred ďakujeme.

Rodičia


 
 

Jožko Púčik a jeho kariéraVytlačiť
 

jozko-pucik.jpg

 


 
 

Oznam pre občanovVytlačiť
 

Slovenská pošta, a.s. bude

vyplácať sociálne dávky

v termíne od 14.12.2017 do 22.12.2017.


 
 

Vianočná pohľadnicaVytlačiť
 

vianocna-pohladnica.jpg

 


 
 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020Vytlačiť
 


 
 

Vianočný jarmok a zabíjačkové hodyVytlačiť
 

jarmok-vianoce.jpg

 


 
 

Pozvánka OcZ č.21Vytlačiť
 


 
 

VýzvaVytlačiť
 


 
 

Cenová ponukaVytlačiť
 


 
 

Vianočný jarmok 2017Vytlačiť
 

Vážení občania,

V našej obci sa už tradične uskutoční dňa
9.decembra 2017 ( sobota ) Vianočný jarmok.
Súčasťou Vianočného jarmoka bude nielen pekný
vianočný program, ktorý pre Vás pripravujeme, ale aj

vianočné predajné stánky.

Preto by sme chceli osloviť všetkých tvorivých
spoluobčanov, ktorí vyrábajú, maľujú, zdobia, pečú ...

veci a vecičky s vianočnou tematikou.
Príďte sa pochváliť a ponúknuť Vaše výrobky do
vianočných stánkov. Svojou účasťou nám pomôžete

vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade

počas úradných hodín.
Tešíme sa na Vás !


 
 

Vianočné tvorivé dielneVytlačiť
 

Screenshot-2017-11-13 plagátik - michal skoda7 gmail com - Gmail.png

 


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 


 
 

Verejné podujatieVytlačiť
 

VZS2017_.jpg

 


 
 

Deň pamiatky zosnulýchVytlačiť
 

Vážení občania,

Obec Sása a Zbor pre občianske záležitosti obce Sása

Vás pozývajú

na Deň pamiatky zosnulých ,

ktorá sa uskutoční 1.novembra ( streda ) o 13.00 h.

na cintoríne v Sáse.


 
 

Kamerový monitorovací systém – obec SásaVytlačiť
 


 
 

PrevodVytlačiť
 


 
 

Slávnostné otvorenie Detského centraVytlačiť
 

Screenshot-2017-10-20 (bez predmetu) - michal skoda7 gmail com - Gmail.png

 


 
 

Úcta k staršímVytlačiť
 

Obec Sása a ZO JDS Sása

Vás pozývajú na slávnostný

program

″Popoludnie úcty k starším„

venovaný jubilantom
a seniorom

8.10.2017 ( nedeľa ) o 14.00h.

v spoločenskej miestnosti.

Tešíme sa na Vás !


 
 

Sásanské informačné novinky júl-august 2017/10 (letné vydanie)Vytlačiť
 

Nové vydanie naších noviniek si môžete prečítať tu!

Predchádzajúce vydania nájdete tu.


 
 

EXKURZIAVytlačiť
 

Sása Hlboké (pamätná izba
J.S. Hurbana)
Hrad Červený Kameň
vinobranie v Pezinku.

KEDY: 23.9.2017 ( sobota )
O KOĽKEJ: 7.30 h – predpokladaný príchod
vo večerných hodinách
DOPRAVA: zabezpečený autobus
VSTUPNÉ AJ S DOPRAVOU: 5,- eur

exkurzia.jpg

 


 
 

VZN - Nočný kľudVytlačiť
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o verejnom poriadku v obci Sása


 
 

685. Výročie prvej písomnej zmienky obce SásaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka Futbalový turnaj MR Pliešovská kotlinaVytlačiť
 

Plagát-Sása-futbal.jpg

 


 
 

Povinnosti nájomcu hrobového miestaVytlačiť
 

VÁŽENÍ OBČANIA,

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE NA ZÁKLADE

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v

obci Sása,

Článok 8 ,Povinnosti nájomcu hrobového miesta,

SÚ NÁJOMCOVIA HROBOV POVINNÍ NA VLASTNÉ NÁKLADY ZABEZPEČOVAŤ

ÚDRŽBU HROBOVÉHO MIESTA A UDRŽIAVAŤ PORIADOK V OKOLÍ, NAJMÄ

ZABEZPEČOVAŤ, ABY HROBOVÉ MIESTO BOLO OČISTENÉ A ODBURINENÉ.

VZHĽADOM K UVEDENEJ SKUTOČNOSTI BUDE OBEC UDRŽIAVAŤ VEĽKÉ PLOCHY

V AREÁLI CINTORÍNA A NIE MEDZI HROBOVÝMI MIESTAMI.


 
 

UPOZORNENIE!Vytlačiť
 

Vážení občania,

na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách

vyššieho veku, polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali

peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

Polícia upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými

zámienkami za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich

okradli.

Preto vás upozorňujeme, nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov,

nebuďte s nimi osamote a neukazujte, resp. nevyberajte pred nimi peniaze,

nakoľko páchatelia poznajú veľa spôsobov ako odlákať vašu pozornosť

a v nestráženej chvíli vám ukradnú celoživotné úspory.


 
 

RÁD / RADA VEĽA ČÍTAŠ ? POTOM SI TO PRÁVE TY, KOHO HĽADÁME !Vytlačiť
 

Staň sa prázdninovým kráľom/kráľovnou

čitateľov a získaj hodnotnú knižnú odmenu!!!

KEDY? : od 14. júla 2017 – do konca augusta 2017

stredy a piatky počas úradných hodín Obecnej knižnice v Sáse

AKO NA TO ? :  príď si vypožičať a prečítaj knižku

Čím viac, tým lepšie

 vypracuj pripravené otázky

 vypracované otázky môžeš priniesť do Obecnej knižnice alebo na

Obecný úrad.

Tešíme sa na Vás !!!


 
 

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB! KLIKNITE NA OBRÁZOKVytlačiť
 

vypalovanie travy

 


 
 

Pozvánka - 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

Sásanské informačné novinky marec - apríl 2017/9 (jarné vydanie)Vytlačiť
 

Nové vydanie si môžete prečítať tu


 
 

ZBER PAPIERAVytlačiť
 

ZBER PAPIERA - VÝMENA ZA TOALETNÉ

VÝROBKY

KEDY ? : 24. 5. 2017 ( STREDA )

KDE ? : 1. PARKOVISKO ZA PREDAJŇOU COOP JEDNOTA

v čase od 17.10 – 17.25 h

2. PRI BYTOVKE, NOVÁ UL. 118

v čase od 17. 30 – 17. 40 h.

UPOZORNENIE : PAPIER JE POTREBNÉ ZVIAZAŤ DO BALÍKOV,

KARTÓN SA NEBERIE !


 
 

Kulturpark 2017Vytlačiť
 

Kulturpark-2017.jpg

 


 
 

Obec Sása zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

DEŇ MATIEKVytlačiť
 

den matiek

Obec Sása a ZO SZPB Vás srdečne pozýva na oslavy

Dňa víťazstva nad fašizmom a Dňa matiek

 

14.5.2017 (nedeľa) o 14.00h
v Parku mládeže

 

Vystúpia:

Deti MŠ Sása
spevácka skupina Sasianka, so svojími sólistami Jánom Bosákom a Ing. Dušanom Mozolom
Žiaci ZŠ Pliešovce

 


 
 

2% z dane pre našu škôlkuVytlačiť
 

2% mš

 

Tu si stiahnite potrebné dokumenty!


 
 

Návrh VZN 4/2017Vytlačiť
 


 
 

Stavanie MájaVytlačiť
 

stavanie-maja.jpg

Obec Sása Vás pozýva na

STAVANIE MÁJA

30. apríla 2017 (nedeľa) o 15.00 hod


 
 

Pozvánka na OcZ č. 17Vytlačiť
 


 
 

Letná BrigádaVytlačiť
 

OBEC SÁSA VÁS POZÝVA NA

JARNÚ BRIGÁDU

„ VYČISTIME SI SÁSANSKÝ CHOTÁR „

22.4.2017

Zraz je o 8.30 h pred Obecným úradom

O občerstvenie je postarané .


 
 

Plán podujatí Mikroregión Pliešovská kotlina pre rok 2017Vytlačiť
 

Plán podujatí nájdete tu.


 
 

2% z daníVytlačiť
 

Podporte aktivity 3kART darovaním

Vašich 2 % z dane z príjmov,..

Ako občianske združenie,

naša činnosť závisí od finančných zdrojov, ktoré si musíme hľadať a zabezpečovať sami.

 

Vaše 2% z dane sa u nás premenia na podporu dobrovoľníkov,

verejných kultúrno-spoločenských podujatí a   voľnočasových aktivít.ov2 % práve pre 3kART?

- podporíte miestny mladý organizačný tím

- pomôžete rozvoju komunitného zázemia a neziskovej platformy v obci Sása

- posilníte ďalší rozvoj občianskeho združenia 3kART

- umožníte realizáciu dobrovoľníckych programov

- prispejete k rozšíreniu ponuky kultúrnych podujatí v obci Sása

a v mikroregióne Pliešovská kotlina.

...ďakujeme

Tlačivá k poukázaniu 2% pre 3kART nájdete na

Obecnom úrade Sása.


 
 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNEVytlačiť
 

POZÝVAME VÁS NA VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

               KEDY :         10. apríla ( pondelok )

               O KOĽKEJ :  15.00 h – 19.00 h

               KDE :             klub POHODA

Čaká vás výroba rôznych zaujímavých veľkonočných dekorácií : servítková technika, zdobenie veľkonočných vajíčok, výroba veľkonočných závesných dekorácií, enkaustika, ...pre veľkých aj pre malých J.

Poplatok : 2,- eur ( príspevok na materiál )

Príďte si s nami niečo pekné vytvoriť alebo kúpiť !

 

Srdečne vás očakávame !


 
 

OZNAMVytlačiť
 

Oznamujeme občanom,

že dňa 8.4.2017, v čase od 8.00 h do 18. 00h bude z dôvodu Veľkonočného jarmoku uzavretá účelová komunikácia Dobrá Niva – Sása, v úseku od križovatky za železničným

priecestím k stredisku PD Dobrá Niva, a.s. v k.ú. obce Sása po Námestie SNP v Dobrej Nive

a celého Námestia SNP v k.ú. obce Dobrá Niva.


 
 

OZNAM - Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti a zníženie daneVytlačiť
 

Čítajte oznam v elektronickej podobe:


 
 

Beseda so spisovateľkou Alice RynkeVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

 

 

Vážení občania,

Srdečne vás pozývame  na besedu  so spisovateľkou Alice Rynke.

Strávte s nami, pri počúvaní zaujímavých príbehov a čítania úryvkov z kníh,

v spoločnosti p. Rynke , príjemné popoludnie.

 

K e d y :               22. marca 2017 ( streda )

O  k o ľ k e j :      16.00h

K d e :                  budova Obecnej knižnice    

 

 

Tešíme sa na vás !


 
 

ZBER PAPIERAVytlačiť
 

OZNAM

ZBER PAPIERA NA VÝMENU

ZA TOALETNÉ VÝROBKY

KEDY : 10. marca 2017 (piatok)

od 17.10 h - do 17.25

ZA PREDAJŇOU COOP JEDNOTA

od 17.30 - do 17.45

NOVÁ ULICA č. 118 ( PRI BYTOVKE )

PAPIER JE POTREBNÉ ZVIAZAŤ DO

BALÍKOV.

UPOZORNENIE: KARTÓNY SA NEBERÚ !


 
 

72. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE SÁSAVytlačiť
 

vyrocie obce

72. výročie oslobodenia obce Sása

Obec Sása a ZO SZPB v Sáse

Vás pozývajú na oslavy

dňa 5. marca 2017 (nedeľa)

o 13.30 hod. v parku pri pamätníku SNP

o 14.00 hod. divadelné predstavenie DOS Podzámčok

(veselohra z dedinského prostredia STRAŠIDLO)

 


 
 

Plán kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2017Vytlačiť
 

Plán kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2017 nájdete tu!


 
 

Semestrálna práca Kristíny Kvasovej - EKOSTOPA SÁSAVytlačiť
 

Semestrálnu prácu Kristíny Kvasovej si môžete prezrieť tu. (Úradná tabuľa > Vývoz KO a odpadové hospodárstvo)


 
 

FAŠIANGY 2017Vytlačiť
 

fasiangy 2017

Obec Sása a DHZ Sása Vás srdečne pozývajú na

FAŠIANGY 18.2.2017

10.00h - sprievod
19.00h - zábava v klube Pohoda
hrá DUO DANYO a DJ BRODY

Tradičná pražená kapusta a bufet nebudú chýbať!

 


 
 

Pozvánka na OcZ č. 16Vytlačiť
 


 
 

PREVENCIA SENIOROV V SPOLUPRÁCI S PZVytlačiť
 

prevencia-pre-seniorov

Prevencia pre seniorov v spolupráci s PZ

Nestaňte sa obeťami zlodejov a podvodníkov.
Príďte si vypočuť prednášku s Mgs. Ladislavom Lietavom.
Rady pre seniorov ako sa chrániť pred šmejdami.

Viete. kto je za dverami???

3. februára 2017 (piatok) o 16.00 hod v klube Pohoda Sása

 


 
 

PáračkyVytlačiť
 

Obec Sása a Jednota dôchodcov Slovenska Sása Vás srdečne pozývajú na

Páračky

27. januára 2017 (piatok) o 17.00 hod.

v spoločenskej miestnosti v Sáse

Príďte si zaspomínať na zvyky a tradície starých materí

 


 
 

POZVÁNKAVytlačiť
 

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Sása Vás srdečne
pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať
v piatok 13.01.2017 o 18:00 v klube Pohoda.

Program:

1. Otvorenie, privítanie hostí a členov DHZ

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti za rok 2016

4. Správa o hospodárení za rok 2016

5. Plán činnosti na rok 2017

6. Voľba funkcionárov DHZ Sása

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver a občerstvenie

Výbor DHZ Sása


 
 

Oznam o daniachVytlačiť
 

Tu si môžete prečítať "Oznam o daniach" v elektronickej podobe PDF.
 


 
 

POĎME SPOLU DO BETLEHEMAVytlačiť
 

 


 
 

SviatkyVytlačiť
 

 


 
 

Harmonogram vývozu KOVytlačiť
 

Harmongoram vývozu KO na rok 2017 si môžete pozrieť tu.


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OcZ č.15Vytlačiť
 


 
 

Vianočné trhyVytlačiť
 

vianocne trhy

Vianočné trhy a zabíjačkové hody

10. decembra 2016 v Sáse

 

Pestrý program pre všetkých:

11:00 - Sasianka - vianočné piesne a koledy (park)
12:00 - Orechári (Obecný ľudový dom) - žiaci ZŠ ľudové tance z Horehronia (park) žiačky ZŠ
13:00 - Najklobása - súťaž družstiev
14:00 - Vianočné pásmo (FS Hrachovinka zo Senohradu, park)
15:00 - Do hory do lesa vlasi - deti MŠ QUO VADIS, Margita Puskailerová, Katarína Sliacka (park)
16:00 - Vitaj, Mikuláš - deti MŠ a rozsvietenie stromčeka

Vianočnú atmosféru spríjemní ĽH Vojtech Jaďuďa z Pliešoviec.

Srdečne Vás pozývame!


 
 

Výročná schôdza OŠK SásaVytlačiť
 

OŠK Sása Vás pozýva na výročnú schôdzu , ktorá sa uskutoční dňa 19. 11. 2016 o 17,00 h, v Klube Pohoda Sása, Srdečne Vás pozývame


 
 

Sásanské informačné novinky - Október-november 2016/8 (jesenné vydanie)Vytlačiť
 

Sásanské informačné novinky - Október-november 2016/8 (jesenné vydanie) si môžete v elektronickej podobe prečítať tu.


 
 

Zasadnutie komisie pre kultúru, šport a telovýchovnú jednotuVytlačiť
 

Dňa 18. 11. 2016 o 15,00h. sa uskutoční zasadnutie Komisie pre kultúru, šport a telovýchovnú jednotu, na OcÚ Sása


 
 

Podujatie Večer zamatových sŕdcVytlačiť
 

Občianske združenie 3kART v spolupráci s obcou Dobrá Niva Vás pozývajú na verejné podujatie „ Večer zamatových sŕdc „, pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu, vo štvrtok, 17. 11. 2016 v Kultúrnom dome Dobrá Niva, od 15,30 h. Podrobný program si môžete pozrieť v informačných tabuliach obce.


 
 

OROL SYTNIANSKYVytlačiť
 

Obec Sása Vás pozýva na spomienkovú slávnosť

„ OROL SYTNIANSKY „

venovanú A. Trúchlemu – Sytnianskemu

pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia

Dňa : 30. októbra 2016 o 14.00 h

v obradnej sieni OcÚ Sása

Hosť : p. Juraj Sarvaš, herec , recitátor

 


 
 

VEĽKOOBJEMOVÝ KONTAJNERVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

v dňoch od 26. 10. ( streda ) - do 31. 10.  ( pondelok ),

bude v obci umiestnený veľkoobjemový kontajner, do ktorého môžu občania dávať : nábytok, koberce a ďalší veľkoobjemový odpad.


 
 

Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Milí naši starí rodičia,

 

srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie, pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v kultúrnej miestnosti

obce  Sása,

dňa 21. 10. 2016, t.j.

v piatok o 16:00 hod.

 

 

Tešíme sa na Vás


 
 

OZNAM MŠ SÁSAVytlačiť
 

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že Materská škola v Sáse

bude uzatvorená dňa

31. 10. 2016, (pondelok)

z dôvodu nízkeho počtu zapísaných detí

a zvýšenej chorobnosti detí.

Materská škola bude opäť otvorená

dňa 2. 11. 2016 (streda)


 
 

ZájazdVytlačiť
 

OBEC SÁSA A JDS SÁSA ORGANIZUJÚ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

KOŠARISKÁ – BREZOVÁ POD BRADLOM – MODRA

 

Kedy :  24. septembra 2016 / sobota /

Miesto a čas odchodu :  Námestie SNP Sása / spred Obecného úradu / , 8.00 h

Predpokladaný príchod :   20.00 h

Program :  Návšteva Múzea M. R: Štefánika  v Košariskách

                   Výstup a prehliadka  - Mohyla nad Bradlom   

                  Modra : Návšteva pamätného domu  Ľ. Štúra,

                               hrob Ľ. Štúra, prehliadka mesta

                              Modranské vinobranie /“Búrlivé víno „/J

Vstupné :  Košariská / dospelí 3  , dôchodcovia 1,50  , deti do 6 rokov, ZŤP

                                     zdarma /

                  Múzeum Ľ. Štúra / dospelí 2 €, dôchodcovia 1  €, deti do 6 rokov,  

                                                 ZŤP zdarma /

Účastníci zájazdu si hradia poplatok len na vstup do múzeí

Doprava :  autobus

Bližšie info : OcÚ Sása, JDS Sása / p. A. Hybská /

 


 
 

Vážení občania, pomôžte našej MŠ svojím hlasom, získať projekt na obnovu vonkajšieho areálu, kliknite na odkaz pod obrázkom a hlasujte. ĎAKUJEMEVytlačiť
 


 
 

Kollárovci v Pliešovciach!Vytlačiť
 

kollarovci

SD DRUŽBA PLIEŠOVCE

2. Október 2016
o 16.00 HOD.

Vstupné 10€

Lístky si môžete kúpiť v predajniach Diskont a v Môj obchod - Lániová
Informácie na tel.č. 0918828365


 
 

Pozvánka na OcZ č.12Vytlačiť
 


 
 

Začiatok školského roku v Materskej školeVytlačiť
 

deti

Riaditeľka materskej školy v Sáse oznamuje rodičom,  že 

školský rok 2016/17, začíname 5. septembra 2016 od 6.15 hod.

kedy opäť privítame v materskej škole našich najmenších.

Celý kolektív zamestnancov materskej školy,

Vás srdečne očakáva.


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu II. polrok 2016Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu II. polrok 2016 si môžete pozrieť tu


 
 

SNP v SáseVytlačiť
 

snp v sase

Nedeľné rodinné spomienkové popoludnie

28.8.2016 o 14.00 v Parku

14.00 - Rodičov pozývame do novootvoreného pohostinstva U Zvarkov
Deti čakajú rôzne hry - skákanie vo vreci, škôlka, loďky z papiera, švihadlá, cvočky a iné.

15.00 - Predstaví sa Divadlo Hotel Mária Banská Bystrica s hrou Gulliverov denník.

16.00 - 16-30 - Zaspomíname na budovu dnešného obecného úradu, ktorá dostala nový šat. Pripomieneme si 72. výročie SNP pietnou spomienkou pri pamätníku.

17.00 - Folklórny a divadelný spúbor Dobkáčik predstaví folklór novohradu


19.00 Popoludnie ukončíme tradičným lampiónovým sprievodom a vatrou na Kaštieli


 
 

Sásanské informačné noviny 7/2016 - letné rozšírené vydanieVytlačiť
 


 
 

OZNAM - Zápis detí do MŠ v Sáse a deň otvorených dveríVytlačiť
 

Tu si môžete prečítať oznámenie o zápise detí do MŠ v Sáse a o dni otvorených dverí v elektronickej podobe vo formáte .pdf a .docx (word)


 
 

Záverečný účet obce za rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Podskalské Slávnosti 25.6.2016 od 15.00 hod.Vytlačiť
 

ine kafe
 

 


 
 

Pozvánka na OcZ č.11Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obceVytlačiť
 


 
 

INFORMAČNÁ HODINKAVytlačiť
 

 


 
 

Pozvánka na OcZ č. 10Vytlačiť
 


 
 

Vyčistime si sásanský chotár...Vytlačiť
 

Jar je ročným obdobím, ktoré nám ponúka  krásy prírody, zaodieva stromy do farebného šatu, hladí nás  teplejšími slnečnými lúčmi  a.....odkrýva všetko to, čo ľudská ruka „odložila“ nie do kontajnera, ale pod krík či strom. Keďže ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí radi žijú v obci s čistým okolím, zapoja sa do podujatia Vyčistime si sásanský chotár. Jarnú brigádu v našej obci organizujeme už niekoľko rokov v mesiaci apríl pri príležitosti Dňa Zeme. V tomto roku to bola sobota 23. apríla.

 

22. 4.2016  Poďakovanie patrí tímto mladým Sásanom:

 

1. a 2. ročník: Černota, Bobáľová, Polcová, Chamajová, Benko, Machava

3. ročník: Bartko, Púpala, Berky, Popper, Černota, Macejchová

4. ročník: Hanesová, Hanáková, Cibuľa

5. ročník: Krnáč, Ďubek, Bobáľ, Herbrík

6. ročník: Sliacky, Černota, Polačeková, Ďuríková, Sarvašová, Jaďuďová

7. ročník: Šajban, Melišková, Krnáčová, Halajová, Vatrová, Tretiak P., Ocetník, Ridzoň Matúš, Tesár

8. ročník: Hanák, Ridzoň Matej

9.ročník: Sarvaš, Cibuľa, Tretiak Marek

Iní: Kutlak, Bartoš

 

Viac si môžete prečítať tu:


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM nebytových priestorov - GAZDOVSKÁ KRČMAVytlačiť
 

 

PONUKA NA PRENÁJOM


Obec Sása ponúka od 1.7.2016 na prenájom nebytové priestory na Školskej ulici č.97 – Gazdovská krčma.


Zámerom obce je v uvedených priestoroch prevádzkovanie pohostinských služieb.

Žiadosť s podnikateľským zámerom je potrebné doručiť na
OcÚ Nám.SNP 329/1, 962 62 Sása písomne,
prípadne elektronicky
obec@sasa.sk
do 27.5.2016.

 


 
 

KULKTURPARK 28.5.2016Vytlačiť
 

plagat kulturpark
plagat nohejbal
plagat mikla

 


 
 

FARSKÝ DEŇ RODINYVytlačiť
 

plagat farsky den

 


 
 

Deň víťazstva nad fašizmom a deň matiekVytlačiť
 

Obec Sása Vás srdečne pozýva na oslavy

DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM A DŇA MATIEK

8.5.2016 (nedeľa) o 14:00 hod. v miestnom parku

V prípade nepriaznivého počasia budú oslavy v spoločenskej miestnosti

Vystúpia:

Sasianka, deti MŠ Sása, ĽH detí SZUŠ Quo Vadis Zvolen, Podjavorská muzika so sólistami Mirkou Berščíkovou a Jozefom Svintekom

 


 
 

POSTAVTE SA DO RADU A PODPORTE TAK HASIČOV VO VAŠEJ OBCI!Vytlačiť
 

Kliknite na tento link a dajte hlas naším hasičom: http://stojimezahasicmi.sk/postav-sa-do-radu/?obec=2073


 
 

STAVANIE MÁJAVytlačiť
 

plagat maj

Obec Sása Vás pozýva na
STAVANIE MÁJA

a RETRO OSLAVY SVIATKU PRÁCE

 

30. apríla 2016

17:30 - milá spomienka na 1. máj spred 30 rokov
18:00 - stavanie mája

 


 
 

Zber separovaného odpaduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa

25.4.2016 / pondelok /

sa uskutoční zber nebezpečného odpadu-elektrospotrebiče, chemikálie, staré oleje, farby, obaly

z farieb, staré batérie a akumulátory


 
 

Koncert Nedvědi s kapelou...Vytlačiť
 

koncer nedvedi

 


 
 

Vyčistime si chotárVytlačiť
 

 


 
 

Rekonštrukcia strechy na Dome ľudových tradíciíVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

Plán kultúrnych podujatí a rozpis zápasov OŠK SásaVytlačiť
 

V pravom menu v sekcií "Kultúra" nájdete plán kultúrnych podujatí na rok 2016.

V pravom menu v sekcií "OŠK Sása" nájdete rozpis zápasov I. triedy jarnej časti majstrovskej sezóny 2015/2016.


 
 

2% PRE DETI Z NAŠEJ ŠKÔLKYVytlačiť
 

     
   

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 42394759
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno: Rada rodičov pri materskej škole Sása
Ulica: Materská škola
Číslo: 119
PSČ: 962 62 
Obec: Sása

-
 
    Ak ste zamestnanec...  
   
  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, môžete priniesť riaditeľke MŠ p. Sliackej najneskôr do 20.04.2016 alebo ich doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 
   

-

Ak ste SZČO alebo si podávate daňové priznanie sám...

 
   
  • Vyplňte vo svojom daňovom priznaní - oddiel XIII údaje o prijímateľovi, ktorému chcete 2% darovať:

IČO: 42394759
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno: Rada rodičov pri materskej škole Sása
Ulica: Materská škola
Číslo: 119
PSČ: 962 62 
Obec: Sása

 

 


 
 

Sásanské informačné novinky vydanie Február-marec 2016/6Vytlačiť
 


 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

V ľavom menu pribudla sekcia Voľby do NR SR 2016. Nájdete tam všetky materiály o tejto téme.


 
 

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

Zber šatstvaVytlačiť
 

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

(www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie)

Vyhlasuje

Zber použitého oblečenia

- Letné a zimné oblečenie/dámske,pánske a detské/

- Posteľné prádlo,uteráky,utierky,záclony

- Látky (min.1m2,nedávajte odrezky a zbytky látok)

- Domáce potreby-riady biele a čierne

poháre,hrnčeky (nepoškodené)

- Vatované a páperové prikrývky,vankúše a deky

-Obuv – nepoškodenú a kompletnú

-Hračky – nepoškodené a kompletné

- Perie a vankúše

- Menšie elektrospotrebiče – môžu byť aj nefunkčné

- Knihy

 

Veci ktoré vziať nemôžeme

 

- Chladničky,televízory,počítače,matrace,koberce

(z ekologických dôvodov)

- Nábytok

- Znečistený a vlhký textil


Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo krabíc ,aby sa nepoškodili pevozom.


Zbierka sa uskutoční

Dňa: od 7.3.2016 do 11.3.2016

Čas: od 8:00 do 16:00

Miesto: Stará škola.školská ul.152


 
 

SaSkári v SáseVytlačiť
 

plagat sas

 


 
 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2016Vytlačiť
 

Aktuálny harmonogram zberu odpadu si môžete v elektronickej podobe stiahnúť tu. Po uplynutí oznamu bude dostupný v hornom menu v sekcií Občan > Vývoz KO.


 
 

Fašiangy 2016Vytlačiť
 

plagat fasiangy

Obec Sása a DHZ Sása Vás srdečne pozývajú na
FAŠIANGY

6.februára 2016

10:00 - sprievod dedinou
20:00 - zábava v klube Pohoda


Hrá ĽHM Michala Moravčíka a DJ Brody.
Tradičná pražená kapusta a bufet nebude chýbať!

 


 
 

Páračky 29.1.2016Vytlačiť
 

 

Obec Sása a Jednota dôchodcov Slovenska Sása Vás srdečne pozývajú na

Páračky

29.januára 2016 (piatok) o 17. hod.
v spoločenskej miestnosti v Sáse


 
 

Územný plán obce SásaVytlačiť
 

Schválený územný plán obce si môžete nahliadnuť na podstránke o územnom pláne


 
 

Sásanské informačné novinky vydanie č.5 2015/11-12 si môžete prečítať tu.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie: Územný plán Obce Sása a PHSRSVytlačiť
 

Bol zverejnený Územný plán obce Sása a PHSRS. Môžete si ich pozrieť na ich postránkach v ľavom menu alebo kliknutím na podčiarknutý text.


 
 

Zverejnenie: Smernica č. 6/2015 o používaní zábavnej pyrotechnikyVytlačiť
 


 
 

Vianočné trhy v Sáse 2015Vytlačiť
 

plagat vianocne trhy sasa

Vianočné trhy a zabíjačkové hody

5. decembra 2015 v Sáse

od 10.00 - Zabíjačkové hody

od 11.00 do 16.00 - Vianočné trhy - drobnosti na stromček i podstromček, medovníky, oblátky,...

 

Pestrý program pre všetkých:

11.00 - Sasianka - koledy (park)
12.00 - Hraj klobása - súťaž družstiev
13.00 - Staré Vianoce - vianočné zvyky (Obecný ľudový dom)
14.00 - Vianočné čarovanie - zvyky na Luciu - žiaci ZŠ (park)
15.00 - Staré Vianoce - vianočné zvyky (Obecný ľudový dom)
16.00 - Vitaj, Mikuláš - deti MŠ a rozosvietenie stromčeka (park)

Srdečne Vás pozývame!
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OcZ č. 7Vytlačiť
 


 
 

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka OcZ č.6Vytlačiť
 


 
 

Nové vydanie Sásanských informačných noviniekVytlačiť
 


 
 

200. výročie narodenia Ľudovíta ŠtúraVytlačiť
 

plagat stur
Obec Sása Vás srdečne pozýva na slávnostný program

SO SRDCOM PRE NÁROD SVOJ

pri príležitosti 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra


25. októbra 2015
o 15.00 hod.
v obradnej sieni
OcÚ Sása


 
 

Deň pamiatky zosnulýchVytlačiť
 

plagat pamiatka zosnulych
ZPOZ "Človek - človeku"
v Sáse

Vás pozýva

Deň pamiatky zosnulých

1. novembra 2015 /v nedeľu/ o 13.00 hod. na cintoríne
 


 
 

Všetko má svoj časVytlačiť
 

vsetko ma svoj cas plagat

Obec Sása a ZO JDS Sása Vás pozývajú

na slávnostný program
venovaný jubilantom a seniorom

Všetko má svoj čas

18.10.2015 (nedeľa) o 15.00 hod.
v spoločenskej miestnosti v Sása

Hosť programu:
spevokol Senior z Detvy

Srdečne Vás pozývame!
 


 
 

Odovzdávanie hasičského vozidlaVytlačiť
 

odovzdavanie hasicského vozidla plagat
Obec Sása a DHZ Sása Vás pozývajú

NA ODOVZDÁVANIE
HASIČSKÉHO VOZIDLA
IVECO DAILY
PRE DHZ Sása

za účasti podpredsedu vlády
a ministra vnútra SR
JUDr. Róberta Kaliňáka
a predstaviteľov hasičských záchranných zborov

18.10.2015
o 11.00 hod.
pre Obecným úradom v Sáse

 


 
 

SENIORÁTNE STRETNUTIE SPEVOKOLOV HONTIANSKEHO SENIORÁTUVytlačiť
 

plagat stretnutie

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sása a Vnútromisijný výbor Hontianskeho seniorátu Vás pozývajú na
SENIORÁTNE STRETNUTIE SPEVOKOLOV HONTIANSKEHO SENIORÁTU

Kedy? 11. októbra 2015 o 15.00 hod.
Kde? V chráme Božom v Sáse

Vystúpia spevokoly z:
CZ Babiná
CZ Baďan
CZ Dudince
CZ Pliešovce
CZ Prenčov
CZ Sása
Detský spevokol Svetielka z CZ Pliešovce a Detská hudobná skupina zo Sásy


 
 

Tekvicové kráľovstvoVytlačiť
 

Vážení občania, milí rodičia a starí rodičia.

 

Kolektív zamestnancov materskej školy v Sáse, Vás srdečne pozýva na výstavu vytvorenú z plodov našich záhrad, pod názvom Tekvicové kráľovstvo.

Zhotovili ju svojou fantáziou a tvorivosťou deti našej materskej školy so svojimi rodičmi, pani učiteľkami a zamestnancami materskej školy.

Prajeme Vám príjemný zážitok vo svetielkujúcom tekvicovom kráľovstve, ktoré bude pre Vás otvorené počas troch dní,

od 7.10. do 9.10 2015,

v čase od 17.00 do 20.30 hod.
v areáli materskej školy.


 
 

Oznam o zbere nebezpečného odpaduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom že, v pondelok 28.9.2015 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Brať budú eletroodpad ako práčky, sporáky, chladničky, mikrovlné rúry, televízory a iné elektrospotrebiče. Zároveň oznamujeme občanom že vývoz iného odpadu ako sú pneumatiky, farby, oleje, riedidlá a iné chemikálie sa budú brať v pondelok 5.10.2015.


 
 

Pozvánka na OcZ č. 5Vytlačiť
 


 
 

Oslavy 71. výročia SNPVytlačiť
 

Oslavy 71. výročia SNP v Sáse

 

V predvečer výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, jedného z najväčších povstaní proti fašizmu v Európe, sme si pri pomníku v miestnom parku v Sáse uctili pamiatku všetkých statočných mužov a žien, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.

Tohto slávnostného aktu organizovaného obcou Sása, Komisiou pre kultúru, šport a mládež a ZO SZPB v Sáse sa zúčastnili niektorí zástupcovia samosprávy obce, členovia ZO SZPB a občania obce. Úvod akcie patril hymne Slovenskej republiky, po ktorej vystúpila Bc. Daša Makanová s dojemnou básňou Večer na Ďumbieri. Po nej prítomných privítal predseda ZO SZPB Ing. Dušan Mozola, ktorého pri mikrofóne vystriedal zástupca starostky obce Sása JUDr. Peter Nemec so slávnostným príhovorom. V ňom zdôraznil, že Povstanie bolo najodvážnejším činom v našich novodobých dejinách, pretože nikdy predtým a nikdy potom Slováci nedokázali z vlastných zdrojov, z vlastného rozhodnutia a vlastnými prostriedkami chopiť sa historickej možnosti a rozhodnúť o vlastnom osude. Po ňom sa prítomným prihovoril vzácny hosť - generál Jozef Zadžora, člen Klubu generálov Slovenska, ktorý vo svojom prejave pripomenul priebeh SNP v Sáse a jej okolí. V závere na základe rozhodnutia Klubu generálov, ktorý v sebe združuje generálov v aktívnej službe i vo výslužbe, udelil tri pamätné medaily, a to: obci Sása, v zastúpení JUDr. Petrom Nemcom, ako druhému sídlu v rámci Slovenska zlatú pamätnú medailu Jána Goliana I. stupňa za historický prínos v SNP ako aj za neustále pripomínanie si tejto významnej udalosti organizovaním rôznych spoločenských akcií; striebornú pamätnú medailu Jána Goliana II. stupňa Mgr. Jurajovi Valachovi za dlhoročné aktívne pôsobenie vo vedúcich pozíciách v oblasti školstva, kultúry a SZPB, ako aj za podiel pri výstavne Pomníka SNP v parku v Sáse; bronzovú medailu Jána Goliana III. stupňa Ing. Vladimírovi Brodnianskemu, ktorý sa ako niekdajší riaditeľ VLM SR zaslúžil o zabezpečenie a úspešné zvládnutie previerok Armády SR ako pokračovateľky odkazu SNP pri vstupe SR do NATO. V závere pietneho aktu zaspievali členovia miestnej folklórnej skupiny Sasianka pieseň Keď sa dúha dvíha, ktorou si zároveň pripomenuli aj prvý rok svojej existencie.

Po oficiálnom ceremoniáli sa prítomní za svetiel lampiónov pobrali na miestny cintorín, kde si sviečkou na spoločný hrobe padlých a následným zapálením partizánskej vatry na vrchu Kaštieľ pripomenuli tieto dôležité dejinné udalosti spred 71. rokov. Praskanie horiaceho dreva bolo sprevádzané hymnickou básňou Kto za pravdu horí v podaní Ing. Dušana Mozolu a piesňami v podaní Sasianky, ktorú doprevádzal na harmonike Ján Bobáľ a na gitare Ján Bosák.

Cieľom organizátorov bolo touto emotívnou spomienkou si opätovne pripomenúť obrovský historický význam SNP a tak následne zabezpečiť, aby sa základy našej historickej pamäti, našej hodnotovej stavby, nikdy nerozpadli na prach.

 

 

 

 

JUDr. Peter Nemec


 
 

Oslavy pri príležitosti 71. výročia SNPVytlačiť
 

plagat snp

Obec Sása, Komisia pre kultúru, šport a mládež pr OcZ Sása a ZO SZPB Sása
Vás srdečne pozývajú na

OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI 71. VÝROČIA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

- pietna spomienka pri Pamätníku SNP v parku
- lampiónový sprievod od Námestia SNP k hrobu padlých vojakov II. svetovej vojne na cintoríne
- vatra na kaštieli

28.8.2015 (piatok)
o 19.00 hod.
v miestom parku
 


 
 

Plagát - OD VAŠICH K NAŠIMVytlačiť
 

plagat od nasich k vasim

OD VAŠICH K NAŠIM

VEREJNO - SÚKROMNÉ PARTNERSTVO HONTIANSKO - DOBRONIVSKÉ

1. August 2015

od 10.00 do 16.00 hod.

pred Obecným úradom v Budči

pod záštitou poslanca NR SR Ing. Tibora Lehockého

Program:

- Ľudová hudba

- Community of Foals - SCVČ Heuréka - Budča - rock

- Detský folklórny súbor čertíci - SZUŠ Heuréka - Budča

- Spoločenské tance Klárka Melagová

- Marks - Marko Parničan - rapper

- Vystúpenie detí MŠ Budča

- Veselé vidiecke ženy - JD Krupina - Klub dôchodcov Krupina

- Klokančiatka - hudobrný program pre deti

- Folklórna skupina Sasianka

- Kále Jaka - rómsky súbor Budča

- Detrská zábavná zóna pre deti (skákací hrad, maľovanie na tvár, súťaže, hry)

- Jazda na koni

- Remeslá - hrnčiari, medári, výstava krojov

- Martin Vojtičko - starodobá hudba (flauta, gajdy, bubny)

KULINÁRSKE ŠPECIALITY Z OBCÍ PARTNERSTVA

PREZENTÁCIA MIKROREGIÓNOV

ADELA - KREMNICKO - ŠTIAVNICKÉ ZDRUŽENIE

MESTO KRUPINA

ZDRUŽENIE OBCÍ MIKROREGIÓN PLIEŠOVSKÁ KOTLINA


 
 

Sásanské informačné novinky Júl/2015Vytlačiť
 


 
 

Obec Sása ponúka na prenájom nebytové priestory na ulici Slobody č.275 za účelom zabezpečenia predaja potravín a sortimentu podobného charakteru. Viac informácií v prílohe.Vytlačiť
 


 
 

Obec Sása ponúka na prenájom nebytové priestory na Zvolenskej ulici č.277/1. Viac informácií v prílohe.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie vnútornej smernice obce Sása č. 1/2015Vytlačiť
 


 
 

Podskalské slávnosti 27.6.2015 od 15:00Vytlačiť
 

plagat slavnosti podskalka

 

Obec Sása a Komisia pre kultúru, šport a mládež pri OcZ Sása Vás srdečne pozývajú na IX. ročník  obnoveného regionálneho folklórneho podujatia s názvom

PODSKALSKÉ SLÁVNOSTI

27.6.2015 od 15:00 hod.
v prírodnom amfiateátri v Sáse - Podskalke

 

Folklórne pásmo (15:00-17:00 hod.)
(FS Hont z Krupiny, FS Dobrona z Dobrej Nivy, DĽH Javorinka z Pliešoviec, FS dôchodcov Sasianka zo Sásy, laureátka Slávika Slovenska Kristína Krúdyiová, Dana Cútová, Margita Puskailerová, Filip Cibuľa, Peter Žitniak s dcérami, Ján Babiak)

Zaspievajte si (17:00-19:00)
(Ľudová hudba Michala Moravčíka)

Večerná zábava pre všetkých (19:00-02:00)
(Podjavorská muzika/ DJ Braňo)

Sprievodné akcie:
Prezentácia hasičškej techniky a ukážky zásahových akcií DHZ obce Sása, jazda na koni, maľovanie na tvár, tvorivé dielne

Moderátori:
Daša Makanová, Peter Nemec
 


 
 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce SásaVytlačiť
 


 
 

Juniáles 20. Júna 2015, KD Pliešovce o 20.00 hod. Vytlačiť
 

juniales plagat

Farská pastoračná rada pozýva na

JUNIÁLES

20. Júna 2015

KD Pliešovce

začiatok o 20.00 hod.

 

Cena lístku 3€ (v cene zahrnutá: kapustnica, koláč, nealko)
do tanca zahrá DJ a ľudová hudba Javorinka

 

 

 

Predpredaj lístkov: Alžbeta Kučerová 0902 631 965
prípadne možnosť zakúpenia lístku na mieste do 20:30 hod.


 
 

ODBORNÁ PREDNÁŠKA historika Múzea SNP Vytlačiť
 

plagat prednaska

Obec Sása a ZO SZPB Sása

Vás srdečne pozývajú

na oslavy 70. výročia

ukončenia 2.svetovej vojny

 

ODBORNÁ PREDNÁŠKA

historika Múzea SNP

Mgr. Juraja Lepieša, PhD.

 

na tému

"2. svetová vojna a jej koniec"

 

10. mája 2015 (nedeľa)

o 14.00 hod. v obradnej sieni OcÚ Sása


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Výstup na vrch ŠtetkaVytlačiť
 

plagat_vystup

Obec Sása a ZO SZPB Sása

Vás srdečne pozývajú

na oslavy 70. výročia

ukončenia 2.svetovej vojny

 

Výstup na vrch ŠTETKA

 

krásny výhľad na Sásu, Pliešovskú kotlinu

a Štiavnické vrchy z výšky 771 m n. m.

 

9. mája 2015

odchod o 9.00 hod. spred obecného úradu


 
 

Slávnostný program MAMINA SLZAVytlačiť
 

plagat_mamina_slza

Obec Sása a ZO SZPB Sása

Vás srdečne pozývajú

na oslavy 70. výročia

ukončenia 2.svetovej vojny

 

Slávnostný program

MAMINA SLZA

 

Účinkujú:

deti z MŠ, Detská hudobná skupina ECZ Sása,

Spevácka skupina Sasianka, Vanesa Slamková, Filip

Cibuľa, Margita Puskailerová a Podjavorská muzika

 

8. mája 2015 (piatok)

o 14.00 hod. v Parku mládeže


 
 

POZOR - zmena mailovej adresyVytlačiť
 

Na obecnom úrade sme menili mailové adresy, dávame ich do pozornosti v KONTAKTOCH.


 
 

70. výročie oslobodenia obce SásaVytlačiť
 

plagat 70. vyrocie oslobodenia obce 

Obec Sása a SZPB Sása Vás pozývajú na oslavy oslobodenia obce dňa 8. marca 2015

13.30 - spomienková slávnosť v parku

14.00 - divadelná hra "Na manželskom fronte kľud" v podaní DOS Matičiar Podzámčok 

              v spoločenskej miestnosti


 
 

Oslavy 70. výročia oslobodenia obce SásaVytlačiť
 

V nedeľu 8. marca 2015 sme si v obci Sása pripomenuli 70. výročie oslobodenia obce pietnym aktom položenia vencov k pamätníku v miestnom parku. Tohto slávnostného aktu organizovaného obcou a ZO SZPB v Sáse sa zúčastnili zástupcovia samosprávy obce, členovia ZO SZPB a občania obce. Úvod akcie patril hymne Slovenskej republiky v podaní speváckej skupiny miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, po ktorej vystúpil zástupca starostky obce JUDr. Peter Nemec s dojemnou básňou od Vladimíra Roya s názvom Keď spadli putá. Po ňom nasledoval príhovor samotnej starostky obce Mgr. Ivety Hladkej, ktorá v ňom zdôraznila vďačnosť všetkým tým, ktorí obetovali svoje životy vo vojne s fašizmom, aby sme dnes žili v slobode a mieri. Na túto myšlienku plynule nadviazal aj predseda ZO SZPB v Sáse Ing. Dušan Mozola, ktorý zároveň opísal osudové udalosti spred 70. rokov, pričom tiež poukázal na dôležitosť pripomínania si tejto udalosti hlavne u mladej generácie. Cieľom organizátorov bolo touto piestnou spomienkou dať do pozornosti všetkým zúčastneným fakt, že dejiny nemajú zaťažovať pamäť, ale osvecovať rozum, keďže len ten dokáže spravodlivo rozlíšiť, čo malo v živote našej obce zmysel a čo nie.

Po tomto sprítomnení minulosti sa všetci zúčastnení presunuli do neďalekej Spoločenskej miestnosti obce, kde sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien symbolicky konal krst speváckej skupiny miestnej organizácie JDS, ktorá prijala názov „Sasianka“. Krstnou mamou sa stala starostka obce Mgr. Iveta Hladká, ktorá nápadito pokrstila názov skupiny vrecúškom zeme z našej obce symbolizujúcej rodnú hrudu. Mužskí zástupcovia speváckej skupiny spolu so zástupcom starostky obce odovzdali prítomným dámam karafiáty a zapriali im k ich sviatku všetko najlepšie. Po slávnostnom úvode nasledovalo vystúpenie ochotníkov z Podzámčoku, ktorí sa obecenstvu predstavili s komédiou „Na manželskom fronte kľud“, v ktorom ukázali, že napriek problémom, ktoré neraz zavítajú do každej jednej rodiny, sa nakoniec vždy všetko na dobré obráti. Po ich vystúpení, ktoré prítomní odmenili neutíchajúcim potleskom, na nich čakalo malé pohostenie v miestnom klube dôchodcov.

 

 

                                                                                                          JUDr. Peter Nemec

 

 


 
 

KHT Zvolen, Vás dňa 28.3.2015 srdečne pozýva na mimoriadne jazdy vlakov zabudnutou traťou č. 153: Zvolen - Šahy a späť.Vytlačiť
 


 
 

Knižný večerVytlačiť
 

plagat

31.3.2015 o 17:00 hod. 


 
 

Hasičský bál Vytlačiť
 

plagat hasicky bal

Dobrovoľný hasičský zbor obce Sása

a Bzovská Lehôtka Vás pozývajú na

HASIČSKÝ BÁL

 

ktorý sa bude konať 18. apríla 2015

od 19:00 hod. v sále KD v Bzovskej lehôtke

HRÁ skupina DIAMOND     VSTUPNÉ 15€

prípitok, večera, víno, minerálka, koláče, tombola, bufet

Predpredaj vstupeniek: Martin Kubík - 0904 517 934, Marek Stanko - 0904 741 664


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo. Vytlačiť
 


 
 

OZNAM SSEVytlačiť
 

 Stredoslovenská energetika – distribúcia

Oznamuje, že v dňoch

22.4. 2015 (streda)

a 23.4.2015 (štvrtok)

nebude v našej obci elektrický prúd  

od 7,30 hod. do 17,30 hod.  

v  uliciach:

Lesníckej, Rajskej, Novej, Tureckej, Staničnej a Nám. slobody

časť Školskej od súp. čísla 93-97 a 148-157, 161  

časť Slobody od súp. čísla 179-187, 217, 218, 259

časť A.T.Sytnianskeho súp. číslo 226

časť Zvolenskej súpisné číslo 325, 326, 327, 328

a na Podskalke

 

Občania sa môžu informovať na obecnom úrade.


 
 

Vyčistime si sásanský chotár!Vytlačiť
 

Vážení občania, jar je obdobím , v ktorom prebúdzajúcej sa prírode pomáha aj človek. Zbavujeme ju všetkého, čo do nej nepatrí / i keď sme to sami zapríčinili/.

 V našej obci sa jarné upratovanie chotára uskutoční 25.4.2015. Prineste si rukavice, ostatné bude zabezpečené. Čistiť sa budú lokality smerom na Podskalku, k železničnej stanici , na Bzovskú Lehôtku a inde , čo záleží od Vašej ochoty zúčastniť sa tejto jarnej očisty prírody. Vopred ďakujeme.

plagat brigada

Obec Sása Vás pozýva na jarnú brigádu

VYČISTIME SI 

sásanský chotár

25.4.2015

Zraz je o 8.30 hod. pred obecným úradom.

O občerstvenie je postarané.


 
 

Upozorňujeme občanov na zvýšenie bezpečnosti pri prejazde cyklistov cez našu obec.Vytlačiť
 

plagat cena krupiny

MEDINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY SLOVENSKÝ POHÁR 

ORGANIZÁTOR - CYKLISTICKÝ KLUB KRUPINA

 

25. Apríl (SOBOTA) - Kritérium v uliciach mesta Dudince. Štart sa uskutoční o 13:00 hod. pred MS. ÚRADOM - DUDINCE.

26. Apríl (NEDEĽA) - Slovenský pohár - preteky v cestnej cyklistike na okruhu Krupina, Babiná, Sása, Pliešovce (Obchvat), Senohrad, Bzovík, Krupina. Štart je o 9:30 hod. na Svätotrojičnom námestí. Predpokladaný príjazd do cieľa kategórie mužov je o 13:00 hod. Štartujú mládežnícke kategórie, muži - ELITE. 

 

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WEBE WWW.CKKRUPINA.SK


 
 

Elektronická tabuľa

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka