Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce Sása

Uzemný plán schválený 16.11.2015. Číslo uznesenia 101/6/2015


 

Územný plán Obce Sása 11/2015 Grafická časť:

KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY 1
 KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY 1.pdf (4 MB) (4 MB)

KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY
 KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY.pdf (53 MB) (53 MB)

SASA ZAVAZNA CAST_ M1_10000 N
 SASA ZAVAZNA CAST_ M1_10000 N.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

ŠIRŠIE VZŤAHY
 ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf (11.2 MB) (11.2 MB)

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA
 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - VODNÉ HOSPODÁRSTVO
 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - VODNÉ HOSPODÁRSTVO.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV
 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV.pdf (14.6 MB) (14.6 MB)

VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES
 VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES.pdf (53.9 MB) (53.9 MB)

Územný plán Obce Sása 11/2015 Textová časť:

TABUĽKA PP
 TABUĽKA PP.PDF (200.1 kB) (200.1 kB)

SPRÁVA DEF. SCHVALENA
 SPRÁVA DEF. SCHVALENA.PDF (1.7 MB) (1.7 MB)

Zmeny a doplnky č. 1

KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY m1_10 000
 KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY  m1_10 000.pdf (12.1 MB) (12.1 MB)

SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
 SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

TITULKA.pdf TITULKA
 TITULKA.pdf (214.2 kB) (214.2 kB)

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE_ LOKALITA 1_1
 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE_ LOKALITA 1_1.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE_ LOKALITA 1_2
 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE_ LOKALITA 1_2.pdf (1 MB) (1 MB)

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA LOKALITA 1-1.pdf VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA LOKALITA 1-1
 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA LOKALITA 1-1.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - VODNÉ HOSPODÁRSTV LOKALITA 1_1
 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - VODNÉ HOSPODÁRSTV LOKALITA 1_1.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE LOKALITA 1_1
 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE LOKALITA 1_1.pdf (824.7 kB) (824.7 kB)

VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE LOKALITA 1_2
 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE LOKALITA 1_2.pdf (752.1 kB) (752.1 kB)

ZaD č. 1 Textová časť
 ZaD č. 1 Textová časť.pdf (773.5 kB) (773.5 kB)

KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY m1_2 000 L.pdf KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY m1_2 000 L
 KOMPLEXNÝ NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA S RIEŠENÍM DOPRAVY  m1_2 000 L.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

ÚvodÚvodná stránka