Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Uskutočnené projekty

Multifunkčné ihrisko

Viacúčelové ihrisko bolo vybudované s poskytnutím dotácie Úradu vlády SR v sume 39 832,70 € .
Spolufinancovanie obce bolo 9257,18 € pričom podkladové práce stáli 12 840 € , ktoré obec hradila z vlastných zdrojov.
Celková hodnota ihriska je 61 929,88 €. 
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou slúži predovšetkým na futbal, nohejbal, tenis a iné loptové hry. Je potrebné dodržiavať uvedený prevádzkový poriadok.

Opravy miestnych komunikácií

Výstavba chodníka a cesty Nová ulica podľa projektových nákladov bude v hodnote 83 842,45 € a práce by mali byť vykonané do 15.9.2010
Oprava komunikácií na Podskalku a Bezekov Laz sa realizuje za podpory nenávratného finančného príspevku z programu Rozvoja vidieka SR 2007-2013 v hodnote 362 984,78 € . Keďže obec nie je platcom DPH, čiastku musíme uhradiť my ako neoprávnený výdaj a to je 68 299 €. 
Celková hodnota rekonštrukcie je 431 283 €. Termín ukončenia je do 15.9.2010.
Opravovať sa budú i cesty v uliciach Rajská a Staničná tiež v uvedenom termíne.

Iné projekty

Obec podala projekt na modernizáciu verejného osvetlenia , v ktorom je zahrnutá výmena 83 ks svietidiel za moderné s výkonom 70W a inými technickými zlepšeniami, čím by sa dosiahla značná úspora energie. Projekt má hodnotu 112 028,93 a mal by sa realizovať v nasledujúcom roku.
Obec má vypracovanú architektonickú štúdiu na úpravu miestnej tržnice, autobusovej zastávky a informačných tabúľ v obci. V prípade poskytnutia finančnej dotácie z BBSK , budeme opravu realizovať ešte v tomto roku.

Podpora zamestnanosti

Na podporu zamestnanosti obec podala projekt Šanca pre zladenie rodinného a pracovného života z FSR, ktorý podporuje zvýšenie zamestnanosti predovšetkým žien zo sociálne znevýhodneného prostredia .
 


 
ÚvodÚvodná stránka