Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá stavebné

Žiadosť o stavebné povolenie

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Tlačivá - pohrebisko obec Sása

Tlačivá - pohrebisko obec Sása
 Tlačivá - pohrebisko obec Sása.pdf (448.9 kB) (448.9 kB)

ÚvodÚvodná stránka